Onze studiedagen zijn laagdrempelig en gebaseerd op een gezonde mix van theorie en praktijk. De thema’s die aan de orde komen zijn:

  • de historische context en het theoretisch kader
  • de aanleiding voor het ontwikkelen het concept kosmische educatie
  • de visie van Maria en Mario Montessori rond het concept voor kosmische educatie
  • het ontwikkelproces
  • de 5 Grote Vertellingen en de verwerkingslessen
  • een introductie van oorspronkelijke en nieuwe materialen
  • hoe en wanneer zet je de materialen in
  • de relatie met andere materialen
  • de rol van de voorbereide omgeving
  • de relevantie van het concept vandaag de dag

We haken aan bij hetgeen er al aan kennis en ervaring in het team aanwezig is. Het daadwerkelijk programma van de dag wordt zorgvuldig en in overleg samengesteld. Dus altijd op basis van een stukje maatwerk.