Werkwijze: Het kistje met het groene deksel bevat gekleurde kralenstaven (5 kralenstaven van elke getalwaarde); het kistje met het gouden deksel bevat 25 tienenstaven (gouden kralenmateriaal); in het kistje met het witte deksel zit de zgn. “zwart-witte kralentrap” – bestaande uit een kraal van 1 en elk een 2, 3, 4 en 5 staven met zwarte kralen. Vanaf kralenstaaf 6 t/m 9 komen er naast de zwarte kralen elk 1, 2, 3 resp. 4 witte kralen bij. In dit kistje bevindt zich ook een zgn. “ruiter”. De deksels kunnen gebruikt worden om de gekleurde kralenstaven te verzamelen.

De leerkracht legt de zwart-witte kralentrap in een hoek en begint met de gekleurde kralenstaven een slang te leggen. Aan het begin van de slang let hij/zij erop, dat elk twee kralenstaven samen 10 vormen. Met behulp van de “ruiter” worden nu de gekleurde kralenstaven tot en met 10 doorgeteld en door een tienenstaaf vervangen.

De al getelde gekleurde kralenstaven komen in het deksel. Nu wordt weer tot 10 verder geteld. Bij 10 aangekomen wordt de ruiter op de gekleurde kralenstaaf geplaatst en de tienenstaaf wordt naast de getelde kralen gelegd. De achter de ruiter resterende kralen worden door de zwart-witte kralen vervangen. Met dit ritme gaat het verder totdat de hele gekleurde kralenslang doorgeteld is en door tienenstaven en, tot slot eventueel nog door een zwart-witte kralenstaaf, vervangen is. De lengte van de slang kan nu met de tienenstaven de zwart-witte kralenstaaf (hierop 3 zwarte kralen) eenvoudig afgelezen worden.

De getelde gekleurde kralen worden weer in het deksel gelegd, de zwarte kralenstaaf blijft liggen. Beginnend met de zwarte kralenstaaf wordt weer tot 10 verder geteld en de ruiter wordt op de bijbehorende plaats gezet. Naast de getelde gekeurde kralenstaven legt de leerkracht (of het kind de volgende tienenstaaf en de plek achter de ruiter wordt met de zwart-wit kralenstaaf opgevuld. De ervoor gelegde en nu meegetelde zwart-witte kralentrappen komen in de kralentrap terug en de getelde gekleurde kralenstaven komen weer in het groene deksel.

Als zelfcontrole worden nu de gekleurde kralenstaven uit het groene deksel aangelegd aan de tienenstaven, zodat altijd een lengte van 10 ontstaat. (Hierbij maken de kinderen al diverse optelsommen tot 10). De tienenstaven van de slang worden nu naast elkaar uitgespreid. De zwart-witte, (hier alleen zwarte) kralenstaaf ligt als restant helemaal rechts.

Om steeds weer lengtes van 10 te kunnen vormen moeten soms gekleurde kralenstaven tegen kortere staven uit het kistje geruild worden. Ook hier worden door de kinderen indirect diverse “aanvulsommetjes” uitgevoerd.

Ook het slangenspel negatief is met dezelfde set uit te voeren.

De set kost 196,50 Euro en is te bestellen in de webshop van lernFluss.