31 augustus 1870Geboorte van Maria Montessori als enig kind van ambtenaar Alessandro Montessori en zijn vrouw Renilde Stoppani, in Chiaravalle in de buurt van Ancona/ Italië
1873Verhuizing naar Florence
1875Verhuizing naar Rome
1876 – 1883Leerling aan de 6-jarige basisschool
1883 – 1890Leerling aan de natuurwetenschappelijk-technische school voor voortgezet onderwijs
1890 – 1892Studie Natuurwetenschappen aan de Universiteit Rome
1892 – 1896Studie Medicijnen aan de Universiteit Rome
10 juli 1896Gepromoveerd als eerste vrouw in Italië
september 1896Lezingen tijdens het Internationale Vrouwencongres in Berlijn
november 1896Arts-assistent chirurgie
vanaf 1897Werkzaam in de psychiatrische kliniek van de Universiteit Rome en als kinderarts; Studie van medische geschriften van Itard en Séguin; Relatie met haar collega Dr. Giuseppe Montesano
31 maart 1898Geboorte van zoon Mario
1898 – 1899Lezingen over vrouwenemancipatie, sociale hervorming en ondersteuning van kinderen met een verstandelijke beperking op congressen in Turijn, Rome en Londen
herfst 1899Docent aan het opleidingsinstituut voor vrouwelijke leerkrachten in Rome; vakgebied hygiëne en antropologie; pas in 1916 definitief afscheid van deze functies
1900De „Nationale Liga voor de Bescherming van Verstandelijk Beperkte Kinderen“ opent in Rome een medisch-pedagogisch instituut (met modelschool) voor de opleiding van leerkrachten onder leiding van Maria Montessori en Giuseppe Montesano. Ontwikkeling van een specifieke methode voor de opvoeding van en het lesgeven aan kinderen met een verstandelijke beperking
1902Trekt zich terug als leider van het instituut en de modelschool. Einde van de relatie met Dr. Montesano; begin van de studies pedagogiek, experimentele psychologie en antropologie; houden van empirisch onderzoek in scholen
1904 – 1908Diverse onderzoeken rond antropologische thema‘s; eerherstel en werkzaam als docent “Pedagogische Antropologie” aan de Universiteit van Rome
1906Strijd voor het vrouwenkiesrecht; petitie aan het parlement in Rome en inzet voor herziening van het strafrecht voor jongeren
06.01.1907Opening van de eerste Casa dei Bambini (Huis van de Kinderen) in de Romeinse achterstandswijk  San Lorenzo
1908Lezing over seksuele opvoeding tijdens het Italiaanse vrouwencongres in Rome; artikel over het leren lezen en schrijven in de kleuterschool
1909Montessori geeft artsenpraktijk en werkzaamheden als docent op hogescholen op en wijdt zich uitsluitend aan de internationale verbreiding van haar methode;  Verschijning van het boek „Il metodo della pedagogica scientifica…“, eerste nationale cursus in Città di Castello
1910Boekpublicatie van haar antropologische lezingen onder de titel “Antropologia pedagogica”; internationaal succes met “Il Metodo”
1911De montessorimethode wordt in Italiaanse en Zwitserse openbare scholen ingevoerd en in Engelse en Argentijnse scholen gepraktiseerd. Modelscholen in Parijs, New York en Boston; oprichting van diverse nationale montessoriverenigingen
1912Overweldigend succes met de Engelstalige uitgave van “Il Metodo” in de Verenigde Staten; overlijden van moeder Renilde; Montessori neemt haar zoon Mario in huis
1913Eerste internationale opleidingscursus in Rome; eerste reis naar de USA, succesvolle lezingen; 2e oplage van „Il Metodo“
1914Verschijning van „Dr. Montessoris own handbook“; tweede internationale Opleidingscursus in Rome
1915Tweede USA-reis samen met zoon Mario; meerdere maanden verblijf in de Verenigde Staten; cursus in Californië; montessoriklas tijdens de internationale Panama-Pacific-Tentoonstelling in San Francisco; overlijden van vader Alessandro
1916Emigratie naar Barcelona, woonplaats tot 1936; tweede pedagogisch meesterwerk: „L’autoeducazione nelle Scuole Elementari“; Engelse vertaling in 1917 in twee delen; religieus-pedagogisch onderzoek in Barcelona
1917Lezingen in diverse landen; nog een USA-reis; cursus en vredeslezingen in Californië;
Oprichting van de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV)
1919Internationale cursus in Londen; deze cursussen vinden daar inmiddels elke twee jaar plaats (tot 1939 en voor het laatst in 1946)
1920 – 1924Voordrachten en/of cursussen, o.a. in Amsterdam, Londen, Brussel, Parijs, Milaan, Rome, Napels, Berlijn en Wenen
vanaf 1924Invoering van de montessorimethode in Italiaanse scholen; problematische samenwerking met Mussolini en de fascisten
1925Oprichting van de „Deutsche Montessori-Gesellschaft“ (DMG) in Berlijn onder leiding van de in 1943 door de Nazi’s vermoordde Clara Grunwald
1926Cursus in Milaan; reis naar Zuid-Amerika; „The Child in the Family“; de derde (geredigeerde) oplage van „Il Metodo“;
1929Eerste internationaal montessoricongres in het Deense Helsingör in combinatie met het congres van de onderwijsvernieuwende „New Education Fellowship“; in samenwerking met zoon Mario oprichting van de Association Montessori Internationale (AMI) gevestigd in Berlijn tot 1935, vervolgens (tot op heden) aan de Koninginneweg 161-163 in Amsterdam
1930Oprichting van de „Verein Montessori-Pädagogik Deutschlands e.V.“ (V.M.P.D.) onder voorzitterschap van Maria Montessori, voorloper van de huidige „Deutsche Montessori-Vereinigung“ (DMV). Internationale Opleidingscursus in Rome
1931Publicatie „La vita in Cristo: anno liturgico“ („Het leven in Christus: Het liturgische jaar“)
1932Tweede internationaal montessoricongres in Nice, opnieuw in verbinding met het congres van de NEF; „The Mass Explained to Children” (“De mis uitgelegd aan kinderen”); Vredenslezing in Genève „La Paix et l’éducation“ („Vrede en Educatie“)
1933Derde internationaal montessoricongres in Amsterdam; internationale cursussen in Barcelona en Londen; begin van de vernietiging van de Duitse montessoribeweging door de Nationaal Socialisten
1934Vierde internationaal montessoricongres in Rome; breuk met het Italiaanse fascisme en sluiting van montessorischolen in Italië; Verschijning van reken-didactische boeken in het Spaans „Psico Aritmética“ en „Psico Geometría“
1936Tijdens een aanvullende cursus in Londen presenteert Montessori in een serie van 6 lezingen “the London Lectures” voor het eerst haar concept „Kosmische Educatie“. Burgeroorlog in Spanje; Montessori verlaat Barcelona; nieuwe woonplaats wordt Baarn; oprichting van een modelschool in Laren; uitgave van een serie voordrachten „L’enfant“ c.q. „The Secret of Childhood“. Vijfde internationaal montessoricongres in Oxford met (voor het eerst) voordrachten over voortgezet onderwijs en universiteit
1937Zesde internationaal montessoricongres in Kopenhagen, tegelijkertijd vredesconferentie; “Opkomen voor kinderrechten”; oprichting van een wereldwijd geplande „Sociale Partij voor het Kind“
1938Zevende internationaal montessoricongres in Edinburgh; internationale cursus in Amsterdam met voordrachten over voortgezet onderwijs en over thema’s rond „Kosmische Educatie“
1939Montessori‘s concept voor het voortgezet onderwijs („Erdkinderplan“) en ideeën voor een universiteit worden in 1939 in het AMI-Bulletin in het Engels gepubliceerd. Cursus in Londen; „God en het kind“. In oktober verlaat Montessori, samen met haar zoon Mario, Europa voor een al langer geplande opleidingscursus naar India
1940 – 1946Omdat Italië zich mengt in de oorlog mogen de Montessori‘s India niet verlaten en leven in het zuiden van India met ondersteuning van de Theosofische Vereniging tot 1946 in Adyar/Madras (tegenwoordig Chennai) en in Kodaikanal; nieuwe modelschool en doorontwikkeling van haar concept voor kosmische educatie; talrijke voordrachten en cursussen in India; „Door het kind naar een nieuwe wereld“, internationale lezingen van Montessori van 1936-1939, in Nederland in 1941 uitgegeven door A.M. Joosten
1946 – 1949Verschijnen van meerdere late werken van Maria Montessori, die voor een groot deel gebaseerd zijn op haar voordrachten in India: „Education for a New World“ (1946); „Child Training“ (1948, Radiolezingen); „To educate the Human Potential“ (1948); „The discovery of the Child“ (5e oplage van „Il metodo“ met nieuwe titel); „De l’enfant à l’adolescent“ (1948); „The absorbent mind“ (1949) zijnde het belangrijkste late werk; „Educazione e pace (1949); „Formazione dell’uomo“ (1949)
1946Terugkeer voor 1 jaar naar Europa; internationale cursus in Londen
1947Hernieuwde oprichting van de Opera Nationale Montessori in Italië; viering van de 40e verjaardag van de eerste Casa dei Bambini (Januari 1947), plannen voor het oprichten van een montessoriuniversiteit in Madras en terugkeer naar India (herfst 1947); cursus in Adyar
1948Lezingenreis naar Ceylon (Sri Lanka); cursussen in Adyar en in Poona (India)
1949Cursus in Pakistan; definitieve terugkeer naar Europa; achtste internationaal montessoricongres in San Remo; Montessori wordt genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede (net als in 1950 en 1951)
1950Lezingenreis naar Noorwegen en Zweden; viering 80e verjaardag tijdens een internationale conferentie met als belangrijkste thema „Kosmische Educatie” in Amsterdam; eredoctoraat van de Universiteit Amsterdam; serie voordrachten in Perugia (Italië)
1951Negende internationaal montessoricongres in Londen; laatste cursus in Innsbruck; voordrachten in Rome
6 mei 1952Gestorven in Noordwijk aan Zee, tijdens het plannen van een reis naar Ghana; grafmonument op de Katholieke Begraafplaats in Noordwijk, met de inscriptie: “Ik vraag de lieve kinderen, die alles kunnen, samen met mij te werken aan het bouwen van vrede tussen de mensen en in de wereld”
Vrij vertaald naar een tijdlijn van de Deutsche Montessori Vereinigung