Privacyverklaring Montessori Portaal Nederland

Montessori Portaal Nederland, hierna genaamd MPN, vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. MPN houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aangaande de verwerking van persoonsgegevens stelt.
Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. De laatste aanpassing is gedaan op 27 augustus 2020. Via de hyperlink Privacy statement onderaan onze website kunt u de laatste versie altijd inzien, printen en/of opslaan.

Het is ons beleid om open te zijn over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Als wij u om persoonlijke gegevens vragen, vermelden wij altijd het doel. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft verstrekt, online of op papier.

Geen gegevens aan derden

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. In geen enkel geval stellen wij verstrekte gegevens aan derden beschikbaar, tenzij daartoe opdracht of toestemming is gegeven (bijvoorbeeld door het bevoegd gezag van een school).
Op de webpagina’s van MPN staan soms koppelingen naar andere websites. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites, noch over de privacy maatregelen. De persoonsgegevens die u verstrekt via deze websites behoren dus niet tot deze privacyverklaring.
Wij sluiten contracten met onafhankelijke leveranciers en dienstverleners voor de levering van producten en diensten. Van deze leveranciers en dienstverleners wordt geëist dat zij de gegevens die zij namens MPN ontvangen, vertrouwelijk behandelen.
Zij mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de diensten die zij verlenen voor MPN.

Het gebruik van gegevens

Een privacyverklaring geldt voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen, zoals contactgegevens (naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer).
Ook verzamelen we volledig anoniem gegevens over het gebruik van de website en diensten die niet gebonden zijn aan een persoonlijke identiteit, bijvoorbeeld bezochte pagina’s op de website van MPN, browsertype en IP-adres. MPN verzamelt en analyseert deze gegevens om na te gaan hoe bezoekers de webpagina’s van MPN gebruiken. Deze gegevens worden benut om het gebruiksgemak en de inhoud van de sites te verbeteren.
Contact- en transactiegegevens
MPN gebruikt persoonsgegevens om diensten te verlenen en uw behoeften en interesses in kaart te brengen. Als u gegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld voor het abonneren op een nieuwsbrief, het bestellen van een product of aanvragen van informatie, dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd.
Persoonsgegevens die u verstrekt via onze website zijn uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, factuur- en transactiegegevens.
In sommige gevallen vragen wij u om informatie over uw persoonlijke en beroepsmatige interesses, demografische gegevens en uw ervaringen met onze producten en diensten. Persoonsgegevens die op deze manier online zijn verzameld, kunnen wij combineren met gegevens die u ons op andere manieren verstrekt: via productregistratie of tijdens openbare evenementen zoals beurzen en seminars.
Wij gebruiken deze informatie om onze communicatie af te stemmen op uw persoonlijke wensen en ter verbetering van onze producten en diensten.
MPN geeft u de keuze informatie te ontvangen die bedoeld is als aanvulling op onze producten en diensten. Het is altijd mogelijk deze keuze weer ongedaan te maken. Zo staan op onze nieuwsbrieven waarop u zich kunt abonneren instructies om u af te melden.

Vragen, rechten en klachten

Als u vragen heeft over de manier waarop MPN omgaat met uw persoonsgegevens, wanneer u een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten of wanneer u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u per post of per e-mail contact met ons opnemen via:

Montessori Portaal Nederland
(een activiteit van Fazeolo Educational)
Swammerdamlaan 24
7002 HR Doetinchem
Of stuur een e-mail naar info@montessoriportaal.nl

Beveiliging van gegevens

MPN stelt alles in het werk om de gegevens die u ons verstrekt adequaat te beveiligen. MPN heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de gegevens die we verzamelen te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik van de gegevens te garanderen.
Bij het online verzamelen en overbrengen van vertrouwelijke gegevens, maken we gebruik van encryptieprotocollen die de communicatie tussen computersystemen beveiligen.

Cookies

 1. Functioneel
  Noodzakelijk voor het functioneren van de website (vereist)
  We gebruiken cookies om onze websites gebruiksvriendelijker te maken. Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig omdat hiermee de website beter werkt. We kunnen met deze cookies bijvoorbeeld uw inloggegevens bewaren en de aankopen in de webshop. Ook gebruiken we deze cookies om ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie hoeft te geven als u op onze website bent.
 2. Analytisch
  Voor analyse doeleinden om de website te verbeteren
  We gebruiken cookies om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Met deze informatie kunnen we onze service, dienstverlening, producten en informatie verbeteren. Zo zien we bijvoorbeeld welke informatie op de website of de app is gezien. Dan verbeteren we die informatie op de website, zodat het niet meer nodig is om hierover te bellen. Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig omdat hiermee de website beter werkt. De gegevens die we met de cookies verzamelen, delen we niet met anderen.

We bewaren met deze cookies onder andere de volgende informatie:

 • Hoelang u op onze website bent.
 • Welk apparaat u gebruikt, bijvoorbeeld een computer, telefoon of tablet.
 • Via welke advertenties u op onze website bent gekomen.
 • Welke internetbrowser u gebruikt.
 • Ook kunnen we verschillende ontwerpen van de website of onze app testen.
 1. Advertenties (om bij te houden welke advertenties u al hebt gezien en hoe vaak)

Met deze cookies bekijken we welke pagina’s u heeft bezocht op onze website. Deze informatie gebruiken we om voor u relevante advertenties van MPN te plaatsen op andere websites die u bezoekt. We werken hiervoor samen met advertentiepartners, zoals Google of Facebook. Via deze partners kunnen we ook zoeken naar andere doelgroepen voor wie onze advertenties interessant kunnen zijn. De advertentiepartners kunnen met advertentiecookies volgen welke websites u nog meer bezoekt. We plaatsen deze cookies alleen als u ons hier toestemming voor geeft.
We meten hoeveel mensen op onze advertenties klikken. En hoeveel van hen ons product kopen of solliciteren op een vacature. Zo helpen de advertentiecookies ons om onze digitale marketing te verbeteren. Let op: Geeft u ons geen toestemming om deze cookies te plaatsen? Dan kan het nog steeds zijn dat u aanbiedingen van ons ziet. Deze aanbiedingen hebben we dan niet gebaseerd op uw gedrag. Wij plaatsen advertentie cookies van de volgende bedrijven:

Google Adwords
LinkedIn
Google Dynamic Retargeting
Bing

 1. Social media, voor het laten functioneren van like buttons
  Wilt u een webpagina van MPN delen via social media? Bijvoorbeeld via Facebook, Twitter, LinkedIn of Google? Dan kunt u dat doen door te klikken op de social media-knop op de webpagina. Als u op de knop klikt, plaatsen de sociale netwerken cookies op uw computer, telefoon of tablet. We plaatsen daarom alleen de knoppen als u ons hier toestemming voor geeft.
  Met deze cookies kunnen deze sociale netwerken zien wat u op het internet doet. Welke cookies deze sociale netwerken plaatsen en hoelang de cookies bewaard blijven, hangt af van het sociale netwerk dat u gebruikt. MPN heeft hier geen invloed op. Wij raden u aan de privacyverklaring van Facebook, Google, LinkedIn en Twitter te lezen.

Onze Algemene Voorwaarden