Het GrooveLab programma is ontwikkeld door Andreas Kopfmann en zijn collega’s van de Muziekschool Lahr (Duitsland). Het is een aantrekkelijk en laagdrempelig programma voor muziekles in groepsverband met pop- en rockmuziek als uitgangspunt.

Aan de hand van dit muziekgenre wordt brede muzikale vorming in het basis- en voortgezet onderwijs gestimuleerd. Naast de basislessen met de (bas)gitaar worden ook de eerste stapjes op de drums en keyboard aangeleerd. Daarnaast worden de leerlingen aangemoedigd om mee te zingen bij het samen musiceren. Het beschikbare materiaal en de speciaal ingerichte voorbereide omgeving nodigen de kinderen en jongeren uit om samen muziek te maken.

Op basis van montessoriprincipes leren ze samen en individueel, ondersteund door speciaal ontwikkelde materialen. Voor de onder- en middenbouw is GrooveLab Kids ontwikkeld. In de bovenbouw en het VO spelen Apps, tablets en andere digitale media een belangrijke rol. Docenten geven de leerlingen oefenimpulsen en ze leren veel van elkaar. De leerdoelen en voortgang worden wekelijks gedocumenteerd.

In juni 2016 werd het startschot gelost voor het programma dat gedurende drie jaar ontwikkeld en getest werd. Begonnen werd met de praktische implementatie met de elektrische (bas)gitaar aan de hand van popmuziek in het GrooveLab.

Geïndividualiseerd leren in een sociale setting

Kinderen en jongeren leren het beste in een mix van geïndividualiseerd leren en het samen leren in een sociale setting. Deze bevinding blijkt uit de jarenlange PISA-onderzoeken naar onderwijsresultaten op scholen. Het onderwijsconcept van GrooveLab en GrooveLab Kids is gebaseerd op deze kennis en combineert “montessoriaanse” uitgangspunten met de doelen die worden gesteld aan de hand van het popgenre. Hoekstenen zijn ontspanning en vrije tijd voor leerlingen, zelfgestuurd leren en leerkrachten die als gids fungeren. De kinderen en jongeren leren van elkaar en hebben altijd de mogelijkheid om samen muziek te maken.

Empirisch bewijs

De eerste empirische resultaten zijn inmiddels beschikbaar en de conclusies laten zien dat de effecten van het GrooveLab buitengewoon goed zijn. Het gemiddelde verblijf van de leerlingen in het GrooveLab is ongeveer twee uur. Kinderen en jongeren brengen uit eigen beweging meer tijd door op de muziekschool en op het eigen instrument. Ze hebben meer tijd om met de muziek bezig te zijn. En naast het hoofdinstrument leren ze ook andere instrumenten kennen en doen veel kennis op over muziek in het algemeen.

De nieuw gecreëerde ruimtelijke, technische, didactische en pedagogische infrastructuur maakt een motiverende, spontane, creatieve en duurzame omgang met muziek mogelijk.

Tip: Gebruik de YouTube automatisch vertalen optie