Ik ben Menno Boontje. Van 1985 tot en met 2006 was ik, in verschillende (management)functies, werkzaam bij Nienhuis Montessori. Na 21 prachtige jaren heb ik van 2006 tot 2008 een uitstapje gemaakt naar de muziekwereld om vervolgens snel terug te keren in de onderwijssector als directeur van de Duitse vestiging van toetsinstituut Cito. Deze functie combineerde ik met de rol als projectleider van alle internationale activiteiten met Piramide, het door Cito ontwikkelde programma voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie.

Een reorganisatie in 2016 vormde de aanleiding voor de start van mijn bedrijf Fazeolo Educational. “Montessori” vormt een rode draad in mijn leven en werken. Beginjaren ’90 heb de tweejarige montessoriopleiding aan de Katholieke PABO Arnhem/Nijmegen gevolgd en sindsdien ben ik “montessoriaan voor het leven”. Actief zijn met de unieke montessorimaterialen betekent veel overleg en afstemming met “het veld”, de terecht kritische montessori leerkrachten en opleiders. Het was een voorrecht om op te trekken met montessori-iconen en experts in binnen- en buitenland. Zo had ik vele jaren zitting in de Material Committee van de Association Montessori Internationale (AMI) in Amsterdam. Vanuit die rol was ik onder andere nauw betrokken bij de ontwikkeling van veel “nieuwe” materialen en de vernieuwing van de AMI blueprints, de richtlijnen op basis waarvan de prachtige montessorimaterialen volgens de AMI geproduceerd worden. Ook was ik betrokken binnen verschillende werkgroepen van de Nederlandse Montessori Vereniging voor de (door)ontwikkeling van specifiek materiaal voor de Nederlandse montessorischolen.

Na mijn vertrek bij Nienhuis ben ik, in verschillende rollen, aangehaakt gebleven bij diverse (inter)nationale montessoriorganisaties en initiatieven. Vanaf 2016 heb ik de draad binnen montessoriland weer met veel plezier en passie opgepakt. Ik ben sinds jaar en dag actief lid van diverse montessoriverenigingen, zowel in Nederland als in het buitenland.

“Montessori” is deel van mijn DNA en ik stel mijn ervaring, expertise en enthousiasme graag beschikbaar voor het Nederlandse en Vlaamse montessorionderwijs!