Maria Montessori was vanuit haar visie gericht op vormen van cultuur die in een sterk veranderende maatschappij zorgen voor samenhang en verbinding tussen mensen. Muziek valt daar onder. Muziek is een belangrijke waarde in het type onderwijs dat wij nastreven.

Net als de Nederlandse Montessori Vereniging en vele andere partijen ondersteunen wij het onlangs getekende muziekopleidersakkoord van harte. Met dit akkoord spreken de opleidingen leraar basisonderwijs (pabo’s) en landelijke conservatoria uit dat ze beter en intensiever willen samenwerken om zo te zorgen dat nieuwe leerkrachten meer vaardigheden krijgen in het geven van muzieklessen in de klas.

Graag delen wij onze ervaringen met GrooveLab en Montessori Music uit Duitsland. Samen met zijn collega’s heeft Andreas Kopfmann, speciaal voor het montessorionderwijs, een uniek muziekprogramma ontwikkeld.

GrooveLab op YouTube