Welkom bij Montessori Portaal Nederland, het platform voor het montessorionderwijs in Nederland en Vlaanderen. Eén centrale plek voor studiedagen, workshops, unieke materialen en een bron van nieuws, informatie en achtergronden over Maria Montessori en haar tijdloze visie op onderwijs!

Onze visie

Nederland speelde een bijzondere rol in het leven en werken van Maria Montessori. Al in 1915 werd de eerste Nederlandse montessorischool in Den Haag geopend. Montessorionderwijs is sinds jaar en dag volledig geaccepteerd in Nederland.

Eerste Nederlandse Montessori School (ENMS) in Den Haag

Kosmische educatie vormt één van de belangrijkste pijlers van het montessorionderwijs en vrijwel alle montessorischolen werken met (eigen) concepten om kosmische educatie invulling te geven. Opmerkelijk is dat (authentieke) Nederlandstalige documentatie over achtergronden, ontstaansgeschiedenis, theorie, en visie rond dit concept in Nederland grotendeels ontbreekt. In landen als Duitsland en de Verenigde Staten is er, op basis van de oorspronkelijke publicaties van Maria en haar zoon Mario Montessori, inhoudelijk gezien ongelofelijk veel ontwikkeld. Zowel op het gebied van opleiding en nascholing maar ook de bijbehorende materialen. We hebben het gevoel dat er in Nederland en Vlaanderen nog een wereld te winnen is en daarom geven we het onderwerp (authentieke) kosmische educatie veel prioriteit in onze activiteiten.

We merken dat er binnen de scholen een enorme behoefte leeft aan meer uitleg over het werken met de materialen. Zowel met de traditionele materialen, maar (vooral) ook de nieuwe kosmische materialen en de relatie met de basismaterialen. Met dit portaal en onze activiteiten spelen we in op deze behoefte.

Ons aanbod

We bieden op toegankelijke en laagdrempelige manier een totaalpakket van..

  • Nederlandstalige informatie over de montessori-aanpak en de oorspronkelijke visie en herkomst van het concept voor kosmische educatie zoals door Maria en haar zoon Mario Montessori ontwikkeld
  • Teamscholing: Studiedagen, materiaalpresentaties en modulaire studieprogramma’s over de theorie en praktijk van kosmische educatie. Niet als nieuwe opleider, maar verbredend en verdiepend op hetgeen in de reguliere opleidingen Basis- en Vakbekwaam wordt aangeboden. We werken samen met erkende Nederlandse en buitenlandse opleiders
  • unieke en hoogwaardige (nieuwe) montessorimaterialen die tot op heden niet of beperkt in Nederland beschikbaar waren
  • advies en begeleiding bij het inrichten van nieuwe groepen, het verantwoord vervangen of aanschaffen van (montessori) materiaal en ondersteuning bij het uitwerken van begrotingen en meerjarenplannen
  • interim management, strategische beleidsvorming, visieontwikkeling en toezichthouding

Volg ons op social media