Welkom bij Montessori Portaal Nederland, platform voor het montessorionderwijs in Nederland en Vlaanderen. Een centrale plek voor studiedagen, workshops, unieke materialen en een bron van nieuws, informatie en achtergronden over Maria Montessori en haar tijdloze visie op onderwijs!

Visie

Nederland speelde een bijzondere rol in het leven en werken van Maria Montessori. Al in 1915 werd de eerste Nederlandse montessorischool in Den Haag geopend. Montessorionderwijs is sinds jaar en dag volledig geaccepteerd in Nederland.

Eerste Nederlandse Montessori School (ENMS) in Den Haag

Kosmische educatie vormt een belangrijke pijler van het montessorionderwijs en vrijwel alle montessorischolen werken met (eigen) concepten om kosmische educatie invulling te geven. Opmerkelijk is dat (authentieke) Nederlandstalige documentatie over de achtergronden, ontstaansgeschiedenis, theorie, en visie rond dit concept in Nederland grotendeels ontbreekt. In landen als Duitsland en de Verenigde Staten is er, op basis van de oorspronkelijke publicaties van Maria en haar zoon Mario Montessori, inhoudelijk gezien ongelofelijk veel ontwikkeld. Zowel op het gebied van opleiding en nascholing maar ook de bijbehorende materialen. In Nederland en Vlaanderen is er dus nog een wereld te winnen is en daarom geef ik het onderwerp (authentieke) kosmische educatie veel prioriteit in mijn activiteiten.

Binnen montessorischolen is er veel behoefte aan meer uitleg over het werken met de materialen. Zowel met de traditionele materialen, maar ook met de nieuwe kosmische materialen en de relatie met de basismaterialen. Met dit portaal en onze activiteiten speel ik in op deze behoefte.

Aanbod

Via dit portaal bied ik een totaalpakket aan van..

  • Nederlandstalige informatie over de montessori-aanpak en de oorspronkelijke visie en herkomst van het concept voor kosmische educatie zoals door Maria en haar zoon Mario Montessori ontwikkeld
  • Teamscholing: Studiedagen, inspiratiesessies, materiaalpresentaties en modulaire studieprogramma’s over de theorie en praktijk van kosmische educatie. Niet als nieuwe opleider, maar verbredend en verdiepend op hetgeen in de reguliere opleidingen Basis- en Vakbekwaam wordt aangeboden. Ik werk hiervoor samen met erkende Nederlandse en buitenlandse opleiders
  • unieke en hoogwaardige (nieuwe) montessorimaterialen die nergens anders in Nederland verkrijgbaar zijn
  • advies en begeleiding bij het inrichten van nieuwe groepen, het adequaat vervangen of aanschaffen van (montessori) materiaal en ondersteuning bij het uitwerken van begrotingen en meerjarenplannen
  • strategische beleidsvorming, visieontwikkeling en toezichthouding speciaal gericht op het Nederlandse montessorionderwijs

Volg ons op social media